Mámy Kalima, Abdula, Abrahama jsou Polky. A tátové? Indoktrinace dětí u našich sousedů (+ foto)

CZ Freeglobe General Sources

„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“
(Albert Einstein)

“Problém, který se táhne po staletí, a o který dříve či později proběhne boj, je moc lidu versus moc bank.”
(Lord Acton)

“Není kolaps industriální civilizace jediná naděje pro tuto planetu? Není naší odpovědností tomuto napomoct?”
(Maurice Strong)

“Jestli do této země přijde tyranie a útlak, přijde pod rouškou války proti vnějšímu nepříteli.”
(James Madison, prezident USA)

“Individuum je handikapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje.”
(J. Edgar Hoover)

“Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme, je velká krize a národy uznají nový světový řád.”
(David Rockefeller)

“Hledajíc nepřítele, který by nás spojil, přišli jsme s myšlenkou globálního oteplování: nedostatek vody, hladomory atd. jsou dostačující.”
(Club of Rome, The First Global Revolution)

“Planeta má rakovinu a tou rakovinu je člověk.”
(Club of Rome, Mankind at the Turning Point)

“Vyhlazení lidské rasy je pravděpodobně nejen navyhnutelné, je to dobrá věc.”
(Christopher Manes, Earth First!)

“Ideální velikost populace na planetě je přes 500 milionů, ale míň než 1 miliarda.”
(Club of Rome, Goals for Mankind)

“Celková populace v počtu 250-300 mil. lidí, 95 % propad dnešního stavu, by byla ideální.”
(Ted Turner, zakladatel CNN)

„Vláda, která byla ustanovená pro lid, se dostala do rukou jejich bossů a zaměstnavatelů. Neviditelná říše byla postavena nad formy demokracie“
(Woodrow Wilson)

„Budeme mít globální vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda jí bude docíleno skrze dobývání, nebo skrze konsensus.“
(James Paul Warburg)

Mámy Kalima, Abdula, Abrahama jsou Polky. A tátové? Indoktrinace dětí u našich sousedů (+ foto)

Ilustrace

„Mámy Kalima, Abdula, Abrahama jsou Polky. A tátové? Táta Kalima je z Konga. Andula z Iráku a Abrahama z Izraele“ ‒ tak začíná četba v jedné z učebnic pro polské prvňáčky. Podle tohoto modelu je normální, že se polské ženy vdávají za muslimy, černochy a Židy.

Učebnice je součástí cyklu „Olek i Ada“, který připravilo nakladatelství MAC. Podle nakladatelství se jedné o výsledek „třicetiletých zkušeností a kontaktů s učiteli“.

Chcete znát pravdu? Podpořte nezávislé zpravodajství!
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, variabilní symbol: 004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *