Keď zlyhávajú kresťania je na rade cirkev

General Infovojna SK Sources

Kresťania v Západnej Európe už dávno urobili opačné garde a ovládajú cirkev.

Aby sme pochopili nedávnu výzvu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha ku kresťanom a proti reakcie tkz. „skutočných kresťanov“ typu Matoviča, treba sa vrátiť do nedávnej a aj troška dávnejšej minulosti.

Strana KDH považovala vstup do EU za jednoznačnú výhodu , pričom naivne si jej vtedy ešte konzervatívne vedenie myslelo, že do Európy prinesieme kúsok z toho nášho. Pred referendom o vstupe do EU aj vedenie slovenskej cirkvi vydalo vyhlásenie, kde kresťanom odporučilo na referendum ísť a hlasovať za vstup. Odôvodnila to tým, že aj naše tradície a kultúra dostanú možnosť sa prezentovať v takej mnoho národnej spoločnosti. Vďaka tejto výzve zo strany cirkvi bolo splnené kvórum a Slovensko sa r. 2004 dostalo do EU.

Pár rokov žili konzervatívne kresťanské sily v eufórii. Prvé vytriezvenie prišlo po vzniku Lisabonskej zmluvy. Spomenie si už niekto, že pri hlasovaní v parlamente SR o Lisabonskej zmluve jednoznačne proti jej prijatiu hlasovali konzervatívci a už odídenci z KDH (Mikloško,Palko,Bauer.,Minarík). To boli jediní poslanci , ktorí naozaj nesúhlasili s jej prijatím (poslanci KDH a SDKU sa nezúčastnili hlasovania, lebo hrali s Ficom vydieračskú hru tuším že o mediálny zákon). Práve oni graficky znázornili ako si 5 silných starých štátov výrazne zvýšili váhu svojich hlasov v Rade EU (skorej ako Rada ministrov).Tu musím poznamenať, že ak teraz kresťanské sily hovoria o kandidátovi na prezidenta Mikloškovi ako o osobe nemeniacej svoje postoje, tak si to treba porovnať s tým, ako dnes Mikloško myslí (prerástol na liberála) a samozrejme ako myslel v roku 1993 pri vznikaní štátu SR.

Pre „kresťanov“ potom prišla najtvrdšia realita a to bol Istanbulský dohovor podpísaný štátmi EU v máji 2011. Treba povedať , že pred jej podpisom (aj po ňom) sa veľa diskutovalo najmä v kresťanských médiách. Kresťanskí aktivisti ale aj politici sa často vo svojich vyjadreniach sťažovali, že nemajú dôstojné zastúpenie v grémiu zriadenom slovenským ministerstvom , ktoré otázky gender ideológie rieši a že ich pripomienky nie sú akceptované. Píšem o tom, preto, lebo medzi nimi boli aj takí politici ako Anna Záborská, ktorú si najviac pamätám. Záborska bola tá politička z KDH, ktorá prvá na Slovensko hovorila o zvláštnych pomeroch, ktoré panujú v EU parlamente (ktorého je poslankyňou už 15 rokov). Hovorila o politickej korekcii v rámci ktorej kresťanskí poslanci zo západných štátov v EU parlamente hlasujú za ultra liberálne zákony. Vysvetľovala to tým, že sa boja, že stratia svoju vážnosť a voličov v domácej krajine. Tiež o problémoch, ktoré mala ako predsedníčka a potom už len členka parlamentného výboru EU pre práva žien a rodovú rovnosť. Z tejto pani sa však postupne stala pravá globarizátorka a hlavne moderná progresívna kresťanka (liberálka). Dnes sa vyjadruje o kandidátke Čaputovej ako o jedinej dôstojnej protikandidátke voči jedinému „konzervatívnemu“ kandidátovi Mikloškovi.

Pápež František ochromil cirkev na Slovensku.

Napriek nepriaznivému vývoju v EU (jednoznačný kurz smerom k liberálnej demokracii) cirkev mlčala – teda aspoň ja ako veriaci som od nej očakával niečo ako „milí kresťania nie je to tak ako sme si v roku 2004 mysleli a spojme sily poďme svojou cestou“. Ale s takými predstaviteľom ako je arcibiskup Zvolenský to jednoducho nešlo (okrem toho šéf našej cirkvi bol vraj evidovaný spolupracovník ŠTB a tak by mohol byť aj vydierateľný). Po nástupe nového pápeža sa situácia v našej cirkvi skomplikovala. V septembri roku 2015 sa kresťanským organizáciám podarila veľká akcia- pochod za život. Niečo jedinečné v Európe. Ale v lete 2015 vypukla veľká imigračná kríza. V októbri 2015 si pápež František pozval do Vatikánu cirkevných predstaviteľov zo Slovenska a čuduj sa svete, žiadna pochvala , žiadne oficiálne vyzdvihnutie Slovenska. Ale za to veľká kritika, že nechceme prijímať utečencov. To našu cirkev ochromilo najmä v snahe čeliť už rozbehnutej vlne liberalizmu na Slovensku. Známe kresťanské média (TV Lux, rádio Lumen) nepochopiteľne sa začali vyjadrovať v duchu politickej korekcie a zaradili sa do mainstreemu. Zamenili sa niektorí moderátori a diskutujúci, ktorí politickú korekciu nazývali jednoducho LOŽ. Skutočné poslanie cirkvi šírilo len pár kňazov , najmä farár Kuffa. Tu už ,ale nastáva aj proces vzniku 2 táborov v cirkvi – tábor moderná cirkev a tábor tradičná cirkev. To isté sa deje aj medzi kresťanmi – ovečkami. A tábor moderných a progresívnych začína prevažovať. Ak si teda niekto myslí, že posledné vyhlásenie Matoviča k biskupovi Oroschovi je hra vabank podobná tej kde kritizuje USA je na vysokom omyle. Matovič totižto sa rozhodol v politickom boji postaviť sa na čelo prudko rastúcej skupiny „progresívnych“kresťanov. Matovič veľmi dobre pozná situáciu v Západnej Európe a vie , že vývoj týmto smerom je aj u nás nezadržateľný.

Ale to vie aj cirkev. Dokonca si dovolím tvrdiť, že cirkev to už vie minimálne od pádu železnej opony. Totiž v čase pádu železnej opony bola cirkev v západných krajinách už na kolenách – svoj boj s liberalizmom a politickou korekciou prehrala. Len cirkevní predstavitelia z Východu si mysleli, že oni vlejú do Európy nového , pravého náboženského a kultúrneho ducha.

Arcibiskup Zvolenský sa nakoniec ozval niekedy v septembri minulého roka, ale kritizoval EU za jej postup voči rozvojovým (asi hlavne africkým) krajinám, kde EU chce liať peniaze akože na ich podporu, ale v podstate jej ide o zavádzanie liberalizmu v týchto krajinách. Oveľa jasnejšie sa potom v októbri vyjadril sekretár Ziolkovský. Z jeho strany to už sú prvé vážne úvahy katolíckej cirkvi keď hovorí „ stále viac katolíkov sa bude v takejto situácii pýtať, načo sme podporovali vstup do inštitúcie, ktorá následne ohrozuje naše hodnoty“

Do očakávanej ofenzívy však cirkev nešla ( t.z. napr. v kostoloch vysvetliť kresťanom na Slovensku ) ako sa veci v skutočnosti majú.

Obyčajní kresťania, ktorí nikdy neboli – nežili v Západnej Európe veľmi ťažko pochopia napr. posledné stanovisko najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne. Pochopia len ak im to kňazi vysvetlia. A to spravil biskup Orosch. Doteraz to robil len „obyčajný kňaz“ Kuffa.

Kľúčové slová v stanovisku sú: „keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom.“ a vysvetľuje, že prirodzené odlišnosti muža a ženy treba chápať ako dobro“.

Cti otca svojho a matku svoju

Mám tú česť byť pred a po oslavách MDŽ v Rakúsku a pozerať verejnoprávnu televíziu. V kuse deň čo deň sa rozoberá len násilie na ženách – nič iného , nič pozitívneho. Pred 4 rokmi to bola hlavná téma v liberálnych plátkoch (Die Standart …..) a teraz je to celospoločenská téma. Je to výsledok silného feministického hnutia. Feministkám ide o to muža totálne deklasovať, teda toho ktorý zastáva rolu tradičného muža. Treba priznať, že to má objektívne opodstatnenie. Blahobyt a komfort spôsobil poženštenie mužov a títo podporujú feminizmus – dá sa povedať seba likvidáciu. A kresťania mlčia alebo otvorene tento vývoj podporujú.

Cirkev sa tiež prispôsobuje. Inak jej hrozí krach. Tunajšia katolícka cirkev už nemôže povedať, že homosexualita je liečiteľná, že Boh odmeňuje ale aj trestá ( o trestajúcom Bohovi už ani u nás nie to slychu, i keď túto pravdu nikto oficiálne nevymazal), že žena má jedinečne schopnosti určené na svoje poslanie a muž zase tiež pre mužské poslanie. Samotní kresťania tu určujú , ako sa má vykladať katolícka náuka. Ak ich má Boh trestať, to radšej z cirkvi vystúpia.

Keď v roku 2009 povolal pápež Benedikt XVI konzervatívneho kňaza Wagnera z malého mestečka v Rakúsku na pozíciu svätiaceho biskupa pre tamojšiu diecézu Linz, pobúrilo to moderných kresťanov a vedenie cirkvi v Rakúsku Tento kňaz tvrdil, že homosexualita je liečiteľná, že turbo kapitalizmus je skaza, že Boh aj trestá . Už v prvom mesiaci vystúpilo z cirkvi takmer 50 tisíc kresťanov – samozrejme platičov cirkevnej dane !!!. Jeho názor , že homosexualita je liečiteľná sa odvážil zastať jeden diecézny biskup Fischer (z celkovo 8-mych). Nastala ďalšia vlna výstupov z cirkvi a protestov – už aj nekatolíkov a hlavne homo – lobby. Na radu ostatných cirkevných hodnostárov to vzdal. Biskupská konferencia potom vysvetlila pápežovi , že v Rakúsku sa o svojich plánoch musí vopred poradiť s nimi.

Tento prípad popisujem aj preto, lebo je to jeden z množstva prípadov ako bol pápež Benedikt XVI tlačený k múru a nakoniec vytlačený liberálnymi kruhmi vo vnútri cirkvi (najviac však nemeckými ) a nahradený liberálom Františkom.

Kardinál Schönborn po zavedení „manželstva pre všetkých“ pred Vianocami 2017 povedal že je smutné, že ústavný súd nerešpektuje jedinečnosť manželského zväzku muža a ženy. Reakcia médií : „hrubý útok katolíckej cirkvi voči súdu“. Nastal rok ticha a v januári tohto roka skonštatoval, že aj takého manželstvá majú niečo pozitívne.

Z môjho pohľadu najväčším znížením autority kardinála Schönborna , ktorý patrí do kruhu 8 najbližších poradcov pápeža Františka, bola jeho nedávna televízna diskusia s bývalou mníškou. Táto mníška tvrdí, že bola znásilnená v Ríme istým kňazom . Po nejakom čase vystúpila z rádu a napísala knihu o násilí na ženách v cirkvi. Násilie nahlásila na polícii a tá vec vyšetrovala a uzavrela s tým, že k žiadnemu násilnému aktu nedošlo. Z jej pohľadu kontakt s kňazom bolo násilie a preto bude treba zmeniť zákony. Pred zrakmi miliónov divákov jej kardinál dal za pravdu, že bola znásilnená. Táto žena si tak buduje kariéru, vyštudovala teológiu a píše negatívne knihy o cirkvi – napr. o tom, že cirkev spirituálne znásilňuje. No nie je sama.

Západný kresťan sa nepotrebuje spovedať, on je čistý ako ľalia – veď deti vychováva v blahobyte, nič im nechýba , chodí do práce , kde zamestnáva a pravidelne vypláca gastarbeiterov, platí dane , rodičom vybavil opatrovateľstvo z Ostbloku ,miluje svojho blížneho , hlavne všetky genderove skupiny a imigrantov.

V dnešných správach televízie ORF vyšla správa, že odsúdili učiteľa, ktorý sa pred 20 rokmi „dotkol“ stredoškoláčky – svojej žiačky- áno tak to bolo oficiálne súdom prezentované. Dostal 30 mesiacov , z toho 10 nepodmienečne.

Vláda tu rozhoduje o tom, ako týraným ženám bude prednostne prideľovať niečo ako sociálne byty a momentálne ich má k dispozícii 900 000 . Až s toľkými dotykmi zo strany mužov voči ženám sa počíta, no to je hrozné s tým násilím.

Treba rátať s tým, že i u nás sa takto po zvolení Čaputovej, Mikloška, Šefčoviča, Chmelára …. už môže začať budovať atmosféra strachu a liberalizmus nebude mať v napredovaní žiadnu prekážku.

Rakúska cirkev si myslela, že niektorými ústupkami dosiahne zmier so svojimi ovečkami a vôbec s liberálne naladenou spoločnosťou.

No , ale tlak na cirkev pokračuje. Práve sa začína rozoberať aktuálnosť Božích prikázaní. Zatiaľ len jedného. Jedna pani učiteľka rozvinula v Kronen Zeitung (najpredávanejší denník, kde prispieva aj kardinál Schönborn ) polemiku o tom či v 21 storočí nie je príťažou 4- té Božie prikázanie : „Cti otca svojho a matku svoju „. Ona svojich stredoškolákov už postupne inštruuje po novom. A cirkev vyzvala, aby sa zamyslela nad tým, že Božie zákony sú často v protiklade k demokraticky osvietenej spoločnosti 21. storočia.

Ten , kto na Slovensku včas zareaguje na nové nálady kresťanov vyhráva – takto treba vnímať vyjadrenia Matoviča, Hlinu, Záborskej,Škripeka a ďalších moderných kresťanov-politikov. Veľký počet kresťanov totiž využíva rôzne fondy a nadácie. Cestujú po svete, zúčastňujú sa rôznych seminárov a ich detičky študujú v zahraničí. To všetko za zradné peniaze rôznych nadácií a fondov (napr. Norské fondy). Tu ich učia chápať liberálnu demokraciu a domov prídu ako noví moderní kresťania – sociológovia, politológovia, pedagógovia. Ich rodičia – kresťania sú na nich hrdí a asi máloktorí sa ich spýtajú čo tam študovali. A aj keby, veď ich dieťa má budúcnosť. Po ukončení štúdia im mecenáši zabezpečujú stáže – napr. jedna slečna od nás v Taliansku učí anglický jazyk , ubytovanie aj stravovanie jej hradia a k tomu dostáva na ruku 600 Eur mesačne. A doma medzi mladými hovorí: „s imigrantmi sa nám tam dobre žije“. No kto by takto nechcel existovať. Alebo predsa sa nájdu aj takí, čo odmietajú za zradné peniaze zahodiť svoju tvár a česť ? Väčšina kresťanských detičiek a ich rodičov sa s tým netrápi. A Čaputová je podľa nich taká sympatická, nekonfliktná, tak čo !!!!

Na záver jedna „pozitívka“-. práve som sa z ORF dozvedel, že ešte v roku 2017 v Rusku vyradili z trestného zákona ustanovenie o násilí na ženách. Istý poslanec Dumy to zdôvodnil tým, že to zastaví rozklad rodín.

Slovo násilie vzbudzuje hrôzu a súcit súčasne a preto sa liberálnej a ľavičiarskej propagande hodí na presadzovanie zvrátených hodnôt.

Cirkvi na Slovensku zostáva len jediné – postaviť sa na stranu pravdy a túto jasne podávať, tak ako to urobil biskup Orosch a už dlho robí farár Kuffa. Inak stratí autoritu , tak ako sa to deje v Západnej časti Európy. Zachráni svoju česť , ale súčasne aj národ, lebo sú to práve spomínané úchylky spojené s blahobytom , ktoré vedú k jeho zániku.

Ladislav Háberl, Senica

The post Keď zlyhávajú kresťania je na rade cirkev appeared first on Blog InfoVojna.