Formují naše děti: Jeden svět nenávisti na školách. Člověk v tísni doluje peníze a indoktrinuje. Kdo to všechno sponzoruje? Levičácká propaganda pro bezbranné. Strachota se nestrachuje. Vědí to rodiče?

CZ General Protiproud Sources

se pozastavuje nad vystoupením předního exponenta neziskovky, jež za těžké peníze bělí mozky tisícům českých dětí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *